حریم خصوصی کاربر
تاریخ بروزرسانی: 1397/07/03

سبد برای استفاده از امکانات وب سایت و همچنین ارائه نظرات و بهبود عملکرد با در نظر گرفتن احترام به حریم کاربران لازم است برخی از اطلاعات را از کاربران درخواست نماید.

اطلاعاتی مانند ایمیل، آدرس و شماره تلفن برای ارسال مرسولات برای کاربران مورد نیاز است و با توجه به فعالیت مبتنی بر اصول قوانین رسمی و تجارت الکترونیک که سبد نیز مطابق این قوانین عمل می نماید برای هر خرید فاکتور رسمی و در صورت درخواست خریداران فاکتور رسمی به همراه گواهی ارزش افزوده صادر می گردد.

در این راستا برای تامین موارد ذکر شده اطلاعات اصلی مانند نام، نام خانوادگی و کد ملی برای اشخاص حقیقی شناسه ملی و کد اقتصادی لازم می باشد.

اطلاعاتی که کاربر بمنظور راه های ارتباطی در پروفایل خود ثبت می کند تنها راه های مورد قبول سبد می باشد که شامل تلفن، ایمیل و آدرسی که در پروفایل ثبت شده است هستند و تنها این اطلاعات را سبد به رسمیت می شناسد.

شماره ای که سبد از طریق آن به مشتریان و کاربران خود از طریق پیامک اطلاع رسانی می کند شماره 30001220111416 می باشد و در صورت مشاهده هر شماره دیگری لطفا جهت پی گیری های قانونی و جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از طریق Info@sabad.com به ما اطلاع دهید.

همچنین در صورتیکه تمایلی به دریافت پیامک ها و اطلاع رسانی از سبد را ندارید می توانید در قسمت پروفایل این امکانات را غیر فعال کنید.

مطالب، نظرات و مقالاتی که در سبد ثبت می گردد و یا ارسال می گردد ممکن است در راستای قوانین و مقررات جاری فضای مجازی و یا سبد ویرایش شوند و این حق برای سبد محفوظ می باشد که به هر نحو که صلاح بداند از این مطالب استفاده نماید و یا ویرایش کند، همچنین در صورت ارسال مطالب سیاسی و مجرمانه مسئولیت کامل مطلب درج شده به عهده کاربر ارسال کننده می باشد و سبد می تواند در راستای قوانین قضایی کشور آنها را پی گیری کند.

اطلاعاتی مانند IP، شماره های تماس، آدرس محل سکونت و... نزد سبد محفوظ می باشد و  به هیچ عنوان در اختیار دیگر سازمان ها یا موسسات قرار نخواهد داد مگر با اجبار و  با حکم قانونی از طرف مراجع دارای صلاحیت.

سبد نهایت تلاش خود را به کار می گیرد که از اطلاعات وارد شده در سبد محافظت نموده و  همیشه توان و سعی خود را در بهینه کردن تجربه خرید کاربران به کار خواهد گرفت.